Ukoliko ste zainteresirani da se uključite u forum, kao sponzor ili pridruženi partner, molimo Vas da se obratite organizatorima u bilo koje vrijeme na .