Organizacijom Međunarodnog investicijskog Foruma Dubrovnik kao foruma najviše razine, Dubrovačko-neretvanska županija želi predstaviti i promovirati mogućnosti investiranja na jugu hrvatske i širem području jugoistočne EU.

Kao poticatelj gospodarskog razvoja na svom području Dubrovačko-neretvanska županija okuplja brojne predstavnike međunarodnih i domaćih tvrtki, Vlade Republike Hrvatske, te predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti iz svih hrvatskih područja. Teme o kojima se raspravlja su uz ostalo, potencijali za razvoj poljoprivrede, marikulture i turizma, te različiti razvojni projekti iz područja energetike i infrastrukture, uzimajući u obzir prvenstveno prirodne potencijale kojima Dubrovačko-neretvanska županija raspolaže.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, ulogu Dubrovačko-neretvanske županije zbog povoljnog geostrateškog položaja držimo značajnijom. Našu županiju godišnje posjeti oko dva milijuna turista. Grad Dubrovnik jedno je od najprivlačnijih mediteranskih odredišta brodova na kružnim putovanjima koji ovim vidom turizma na ove prostore godišnje dovezu nešto više od milijun putnika. Stoga su ovo nezaobilazne teme ovogodišnjeg Foruma. Na njemu će se raspraviti u cilju pomoći ostvarenju različitih investicijskih projekata koristeći geostrateški potencijal Dubrovačko-neretvanske županije, kao i strateško promišljanje gospodarskog razvoja kroz razvoj turizma uz očuvanje prostora.


Forum ima tri ključna cilja:

  • domaćim i međunarodnim investitorima predstaviti različite mogućnost investiranja u Dubrovačko-neretvansku županiju, kao važan dio šire regije jugoistočne Europe, koristeći pri tome informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • ukazati na nužnost usklađivanja sa strategijama, propisima i politikama u sklopu Digitalnog plana za Europu u kontekstu aplikacije za sredstva iz različitih europskih fondova;
  • uspostaviti povjerenje između investitora, predstavnika lokalne i regionalne samouprave i akademske zajednice u cilju zajedničke potpore istraživanju i inovacijama na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, a kao nužne potpore realizaciji investicijskog ciklusa.